Wie is ons ?

NG Kerk Cradock – Oos

Die gemeente is gestig in 1951 en vorm deel van die Ring van Cradock. Die gemeente val ook in die Sinode van Oos- Kaapland. Cradock – Oos het ‘n tradisionele kultuur met ‘n sterk fokus op die gestuurde karakter van die kerk. Ons as gemeente is betrokke by verskeie gemeenskapsorganisasies en het sterk bande met die Vukasebenze Shelter, die ACVV en die Elizabeth Jordaan te huis. Wêreldwyd ondersteun ons ook verskeie sending organisasies en individuele sendelinge vanaf Japan tot die Oekraïne. Ons gemeente visie is: Leef diensbaar. Ons is oortuig daarvan dat elke gemeentelid ‘n belangrike deel vorm van die liggaam van Christus.

Ons het ook verskeie bedieninge in die gemeente waarby lidmate kan inskakel.

Administrasiebediening

Die administrasie bediening sien om na die gemeente se finansies en eiendomme. As jy ‘n gawe het om te werk met finansies dan is hierdie moontlik die bediening waarbinne jy jouself kan uitleef.

Arlo Slabbert is die voorsitter van hierdie bediening.

Gemeentebediening

Die geemeentebediening se werk kan in ‘n paar afdelings verdeel word. Dit sluit onder andere die sangbediening, jeugbediening en kategese, gemeente aktiwiteite soos ons gemeente braais en ook geleenthede soos die kerssangdiens in. As jy dus bv. ‘n liefde het daarvoor om met die jeug te werk kan jy hier inskakel.

Ds. Jan is die voorsitter van hierdie bediening.

Vir betrokkenheid by die sangbediening kan die orrelis van die gemeente, Isa Ferreira gekontak word.

Getuienisbediening

Cradock -Oos het ‘n sterk getuienis bediening wat al vir baie jare op verskeie maniere by sending en in die gemeenskap betrokke is en ‘n verskil maak. Jaarliks het ons einde Februarie ‘n geloofsgelofteoffer loodsing. Uit hierdie fondse word daar aan verskeie persone en organisasies fondse gegee. Tans is ons vanuit die projek by die volgende persone of organisasies betrokke. Plaaslik op Cradock is ons by die ACVV insluitend die Elizabeth Jordaan te huis en Huis Bethesda betrokke asook die LSB sentrum vir leergestremde kinders en die VGK gemeentes in Ligelihle en Michausdal. In die Transkei ondersteun ons die bediening op Decoligny. Ons ondersteun ook die Egeiro bediening onder leiding van Broer Marko. Feba Radio word ook geondersteun. Verder is ons by individue ook betrokke soos – Riaan en Saretha Terblanche by Veritas in Mosambiek. Martin en Petro de Lange van OM in Parys, Frankryk. Johan en Annalena Theron by King Fisher. Stephan en Carina van der Watt in Japan.

Cradock – Oos is ook al jare lank verbonde aan die Vukasebenze Shelter en werk deurlopend met hulle saam om hier in Cradock ‘n verskil te maak aan die lewens van die mees behoeftige mense.

As jy ‘n hart het vir sending en gemeenskapsbetrokkenheid is hierdie die bediening waarby jy kan inskakel.

Ds. Jan is die voorsitter van hierdie bediening.

Ds. Jan Grobbelaar

Ds. Jan is leraar van die NG Kerk Cradock – Oos sedert April 2017. Intussen het hy vir Adél (Jordaan) ontmoet en hulle is in Maart maand 2019 getroud. Bo en behalwe sy take as predikant is Ds. Jan ook wyd betrokke in die gemeenskap. Hy dien as voorsitter van die Vukasebenze Shelter, hy is tans ook voorsitter van die Ring van Cradock en is baie betrokke by die Hoërskool Cradock waar hy help met die afrigting van die eerste rugbyspan as voorspeler afrigter en ook leiding neem by hulle CSV wat bekend staan as Oneway. Die afgelope drie jaar speel hy ook rugby vir die Cradock rugbyklub en krieket vir die Standard krieketklub. Hy is passievol oor die bediening en het ‘n liefde vir die verkondiging van die evangelie.

Carien Nel – Saakgelastigde

Carien Nel is al vir baie jare die saakgelastigde van die gemeente. Almal is al gewoond aan haar vriendelike stem as sy die telefoon in die kerkkantoor antwoord. Sy speel ‘n baie belangrike en gewaardeerde rol in die gemeente in haar take om om te sien na die administrasie en die dag tot dag bestuur van die gemeente se finansies en die omsien na die eiendomme. Sy vorm ‘n integrale deel van die gemeente se bediening en voer haar pligte getrou en met baie liefde uit.

Orrelis

Isa Ferreira is al vir baie jare die gemeente se orrelis. Deesdae maak sy musiek met ‘n musiekspan wat Dinsdae aande om 18:00 in die kerkgebou oefen. Die orrel word ook elke tweede week afgewissel met ‘n elektroniese klavier. Isa is ‘n geliefde lid van die gemeente wat ook vir jare in die gemeenskap gedien het as maatskaplike werker. Haar musikale bydrae speel ‘n groot rol in die gemeente kultuur en spiritualiteit.

Tuinwerkers

Ons het twee werkers wat in die tuine van die kerk en die pastorie werk. William werk by die pastorie en Mix werk in die kerk se tuin. Beide speel ‘n belangrike rol om die tuine in ‘n uitstekende toestand te hou.

Skoonmaker

Cynthia is ons skoonmaker en sy sorg dat die kerkgebou en die saal aan die binnekant altyd mooi, skoon en netjies is. Sy is ook getroud met Mix, ons tuinwerker by die kerk.

%d bloggers like this: