Home

‘n Gemeente waar almal welkom is

By Cradock – Oos wil ons ‘n ruimte skep vir elke lidmaat om sy of haar roeping te vind en uit te leef as kind van die Here. Ons gemeente visie is: Leef diensbaar.

Eredienstye

Covid – 19 vlak 2 maatreĆ«ls bepaal dat ons weer kontak eredienste mag hou.

Sondag 3 Oktober: Gesamentlike erediens by Cradock – Oos om 9:30

Sondag 10 Oktober: Erediens om 9:30

Kategese

Kategese vind tans nie by die kerk na eredienste plaas nie. Dit word wel aangebied deur videos wat ons op die verskillende kategese whatsapp groepe uitstuur. As jou kind of jy as ouer nog nie op ‘n kategese groep is nie kontak vir Ds. Jan om julle op die toepaslike groep by te voeg.

Wynveiling 2021

Lief en leed

Bid vir alle mediese personeel wat onder geweldige druk werk.

Bid vir die siekes vir genesing van liggaam en siel.

Bid vir die familie van Petro Benadie met haar afterwe.