Home

‘n Gemeente waar almal welkom is

By Cradock – Oos wil ons ‘n ruimte skep vir elke lidmaat om sy of haar roeping te vind en uit te leef as kind van die Here. Ons gemeente visie is: Leef diensbaar.