Home

‘n Gemeente waar almal welkom is

By Cradock – Oos wil ons ‘n ruimte skep vir elke lidmaat om sy of haar roeping te vind en uit te leef as kind van die Here. Ons gemeente visie is: Leef diensbaar.

Eredienstye

Geen eredienste as gevolg van Covid – 19 vlak 4 maatreëls. Ons gaan wel voort met aanlyn eredienste. Eredienste word op die webtuiste asook op Youtube geplaas.

Pinkster 2021

Al die Pinksterdienste is hier op die webblad beskikbaar. Op die kieslys bo onder eredienste sal jy ‘n skakel daarna vind of volg die skakel hier https://cradockoos.wordpress.com/pinkster-2021-die-gees-maak-ons-heel-en-nuut/ Die opnames is ook op ons Youtube kanaal beskikbaar https://www.youtube.com/playlist?list=PLtoFleq39M2nfxaEraNYQaWprdVu26qo1

Kategese

Kategese vind tans nie by die kerk na eredienste plaas nie. Dit word wel aangebied deur videos wat ons op die verskillende kategese whatsapp groepe uitstuur. As jou kind of jy as ouer nog nie op ‘n kategese groep is nie kontak vir Ds. Jan om julle op die toepaslike groep by te voeg.

Program vir die week

Geen bedrywighede a.g.v. Covid – 19 vlak 4 maatreëls.

Lief en leed

Ons innige meegevoel aan die Bezuidenhout familie met die aftsterwe van oom Wynand. Bid dat die Here die familie in die tyd sal vertroos.

Baie geluk aan Jaco en Annchen Steyn met die geboorte van Ellé Mari Steyn.

Bid dat die Here ons elkeen sal beskerm tydens die derde vlaag van die Corona Virus.

Bid vir alle mediese personeel wat onder geweldige druk werk.

Bid vir die siekes vir genesing van liggaam en siel.

Bid vir die bejaardes in te huise wat weer geissoleer word.

Bid vir besighede wat nie normaal kan voortgaan met hulle werksaamhede nie a.g.v. vlak 4 maatreëls.