Home

‘n Gemeente waar ons in verbintenis leef met ons skepper

By Cradock – Oos wil ons ‘n ruimte skep vir elke lidmaat om in verbintenis te leef met ons Skepper en om sy of haar roeping te vind en uit te leef as kind van die Here. Ons gemeente visie is: Leef diensbaar.

Eredienstye

Gesamentlike erediens Sondag 26 Junie om 9:30 by Cradock – Oos. Diens word gelei deur Ds. Jan Grobbelaar.

Kategese

Kategese vind elke Sondag in die skoolkwartaal na afloop van die erediens plaas. As jou kind nog nie ingeskryf is nie kontak die kerkkantoor.

Erediens: Sondag 12 Junie 2022

Teks: Handelinge 9:1-9

Tema: Om die lig te sien