Home

‘n Gemeente waar almal welkom is

By Cradock – Oos wil ons ‘n ruimte skep vir elke lidmaat om sy of haar roeping te vind en uit te leef as kind van die Here. Ons gemeente visie is: Leef diensbaar.

Eredienstye

Sondag 30 Januarie om 9:30 – Ds. Jan Grobbelaar

Teks: Filippense 1:3-11

Tema: “Let the main thing stay the main thing”

Kategese

Kategese vind elke Sondag in die skoolkwartaal na afloop van die erediens plaas. As jou kind nog nie ingeskryf is nie kontak die kerkkantoor.

Week van Gebed

Ons jaarlikse week van gebed vind plaas vanaf Maandag 24 Janaurie – Vrydag 28 Januarie.

Temas en tye vir die byeenkomste is as volg.

Maandag 24 Januarie: Jeug – 7:00 – 8:00 en 17:30 – 18:30

Dinsdag 25 Januarie: Getuienis – 7:00 – 8:00 en 17:30 – 18:30

Woensdag 26 Januarie: Gemeentebediening – 7:00 – 8:00 en 17:30 – 18:30

Donderdag 27 Januarie: Dorp en gemeenskap – 7:00 – 8:00 en 17:30 – 18:30

Vrydag 28 Januarie: Toewyding – 7:00 – 8:00